Podsumowanie seminarium „Systems Engineering for Business”

10 marca z CZIITT PW odbyło się seminarium poświęcone wykorzystaniu inżynierii systemów w biznesie, prowadzone przez Roberta Halligana, inżyniera systemowego z kilkudziesięcioletnim stażem, członkiem australijskiego oddziału INCOSE oraz założycielem firmy doradczej PPI – Project Performance International .

Seminarium składało się z dwóch części. Najpierw Robert przedstawił dlaczego inżynieria systemów jest istotna z punktu widzenia przedsiębiorstw stosujących te podejście oraz jaki jest jej wpływ na projektowane i budowane produkty / systemy. Następnie omówiono jakie tzw. inżynierskie problemy występują przy projektowaniu i wdrażaniu nowych produktów. Uczestnicy seminarium mieli okazję podzielić się swoimi spostrzeżeniami jak również mogli przedyskutować w jaki sposób można radzić sobie z tymi problemami.

Kolejna sesja dotyczyła rozwoju inżynierii systemów w najbliższej dekadzie. Podkreślano znaczenie  narzędzi, w tym informatycznych, których możliwości zmieniają się bardzo dynamicznie oraz zasad inżynierii systemów, których zmiany nie są tak dynamiczne. W trakcie tej części dyskutowano nie tylko nad kierunkami rozwoju inżynierii systemów, a również nad wyzwaniami stawianymi przed inżynieriami.

Seminarium zorganizowano przy współpracy polskiego oddziału INCOSE, PPI – Project Performance International oraz IBS PW. Szczególne podziękowania dla Roberta Halligana, który zgodził się na poprowadzenie obu sesji seminarium.